PRODUKTER

 

HISTORIA

Hur kan vi veta det vi vet om historia?

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. 

Vill du veta mer om våra produkter? Hör gärna av dig.