KEMI

Skolmaterial till din undervisning i kemi

Vi vill att undervisningen i kemi ska göra eleverna nyfikna och intresserade. Mycket av det material som vi presenterar utgår från att eleverna ska pröva och undersöka och få egna upplevelser. 

- Produkter -