Finish the sentence
 • Finish the sentence

  40,00 krPris

  "Finish the sentence" motiverar dina elever till att använda det engelska språket i äkta konversationer. Övningen är utformad så att samtliga elever ska kunna delta i övningen oavsett språknivå vilket också främjar elevernas tilltro till sin förmåga att använda det engelska språket.

   

  Denna warmup är en av både mina och mina elevers favoriter! Alla elever kan vara med utifrån sina förutsättningar och övningen kan anpassas och utövas på flera olika sätt. De olika korten har teman som djur, färger och väder men också andra meningar om allt och ingenting. 

   

  Koppling till LGR 11: 

  Övningen ger eleverna möjlighet att utveckla:

  • en "allsidig kommunikativ förmåga" med fokus på att "formulera sig och kommunicera i tal [...]".

   

  Detajbeskrivning:

  Materialet består av 22 stycken kort uppdelat i kort med grön prick och utan prick. 

  Om kortet har en grön prick i högra hörnet har meningarna förslag på hur eleven kan avsluta meningen medan korten utan grön prick inte har något förslag. Korten med meningar om djur har bilder, korten med meningar om färger har färgklickar och korten med meningar om vädret har väder-flashcards i syfte att tydliggöra innehållet på korten.